Pakistans framtid

Skriftlig fråga 2006/07:1635 av Lindén, Lars (kd)

Lindén, Lars (kd)

den 10 september

Fråga

2006/07:1635 Pakistans framtid

av Lars Lindén (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Situation i Pakistan är instabil. De demokratiska rättigheterna är satta ur spel samtidigt som minoritetsgrupper och kvinnor får det allt svårare. Enligt konstitutionen ska det senast i början av nästa år hållas val. Men frågan om fria, rättvisa och demokratiska val kommer att hållas är fortfarande osäker. Utvecklingen mot ett mer demokratiskt, stabilt och öppet samhälle är en viktig fråga för säkerheten i området.

Vad avser utrikesministern att göra i internationella sammanhang för att stödja en demokratisk utveckling i Pakistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-10 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-18)