Påföljder vid ungdomsbrott

Skriftlig fråga 2019/20:704 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Unga brottslingar begår allt grövre och grövre brott. De begår mord, mordförsök, våldtäkter, grova rån med mera. Personrånen har ökat lavinartat, och det är ofta unga män i grupp som rånar barn och andra ungdomar. I många fall räcker det inte för gärningsmännen att bara råna offret på pengar, utan offret utsätts även för grovt våld och stor förnedring.

Ofta används kniv vid personrånen där det på senare tid rapporterats om grovt våld i samband med rånen. Våldet är hänsynslöst och kan innebära stort lidande för offret under lång tid framöver.

Dessa rånare måste stoppas. Vid tidigare kontakt med justitieminister Morgan Johansson har han informerat om att reaktionen mot dessa unga gärningsmän måste vara snabb och få tydliga och konsekventa påföljder. Redan 2015 tillkännagav riksdagen att regeringen skulle återkomma med en ny påföljd för ungdomar mellan 15 och 17 år: helgavskiljning/ungdomsövervakning.

Trots att det har gått över fyra år sedan tillkännagivandet har regeringen inte presenterat något förslag gällande detta.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att hanteringen av tillkännagivandet är tillräckligt skyndsamt då det gått över fyra år sedan tillkännagivandet och ministern ännu inte har presenterat något lagförslag gällande ungdomsövervakning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga