påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar

Skriftlig fråga 2002/03:1018 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 28 maj

Fråga 2002/03:1018

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om påföljd för grova brott av ungdomsbrottslingar

En studie vid Stockholms universitet, under ledning av professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, visar att fängelse för grova ungdomsbrottslingar avhåller den dömdes kamrater från kriminalitet. Kamraternas brottslighet minskade med 70 % under det första året.

I dag döms ungdomar, även de som begått relativt grova brott samt de som återfaller i ny brottslighet, i de flesta fall till andra påföljder än fängelse. Vård inom socialtjänsten, skyddstillsyn och böter är den vanliga påföljden. I dessa fall visar undersökningen att brottsligheten i kamratkretsen till och med kan öka om det inte blir någon kännbar påföljd.

Justitieministern har meddelat att han anser att ungdomsbrottslingar som döms till fängelse ska släppas efter halva strafftiden.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta med anledning av de nya forskningsrönen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-28 Anmäld: 2003-05-28 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)