Påbyggnadsutbildning för invandrade civilingenjörer

Skriftlig fråga 2011/12:536 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 19 april

Fråga

2011/12:536 Påbyggnadsutbildning för invandrade civilingenjörer

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I mars månad 2011 ställde undertecknad en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern om den framgångsrika påbyggnadsutbildningen för civilingenjörer med utländsk härkomst som bedrivits i Uppsala, och om regeringen var beredd att ompröva finansieringen för denna.

Inom fordonsindustrin bedömer man att behovet av ingenjörskompetens kommer att öka och samtidigt ändras till karaktären i takt med att ny teknik införs, till exempel eldrivna fordon med mera.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är om regeringen, för att möta arbetskraftsbehovet, är beredd att ompröva tidigare ställningstagande och anslå medel för påbyggnadsutbildning för civilingenjörer med utländsk bakgrund.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-19 Anmäld: 2012-04-19 Besvarad: 2012-04-25 Svar anmält: 2012-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-25)