Påbyggnadsutbildning för invandrade civilingenjörer

Skriftlig fråga 2010/11:362 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 8 mars

Fråga

2010/11:362 Påbyggnadsutbildning för invandrade civilingenjörer

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I Uppsala har det under ett antal år bedrivits en framgångsrik satsning med påbyggnadsutbildning för civilingenjörer med utländsk härkomst.

Denna utbildning har tidigare finansierats bland annat av arbetsmarknadspolitiska medel och visat sig som framgångsrik för deltagarna då de allra flesta gått vidare till regelrätta anställningar inom industrin.

Min fråga till statsrådet är om hon ser det som angeläget med denna utbildning och om hon är beredd att medverka till att denna återigen kan starta med arbetsmarknadspolitiska medel.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-08 Anmäld: 2011-03-09 Besvarad: 2011-03-16 Svar anmält: 2011-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-16)