P 7 Revingeheds framtid

Skriftlig fråga 2009/10:919 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 18 juni

Fråga

2009/10:919 P 7 Revingeheds framtid

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

För något år sedan beslutade Försvarsmakten att avveckla P 7 Revingeheds ansvar för uppsättande av en brigadstab. Enligt uppgifter från Försvarsmakten är nu även beslut fattat att inte genomföra stridsvagnsutbildning vid regementet under 2011.

I den så kallade inriktningspropositionen (prop 2008/09:140) skrev regeringen att inga nedläggningar av organisationsenheter inom grundorganisationen skulle ske under mandatperioden. Förslaget antogs av riksdagen.

Mot bakgrund av de förändringar som vidtas på P 7 Revingehed undrar jag vilka åtgärder försvarsministern är beredd att vidta för att vid eventuella förändringar av grundorganisationen ge regering och riksdag handlingsfrihet och därmed hindra att sådana beslut föregrips av Försvarsmaktens egna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-24 Svar anmält: 2010-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-24)