Övervältring av LSS-kostnader

Skriftlig fråga 2006/07:1387 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 19 juni

Fråga

2006/07:1387 Övervältring av LSS-kostnader

av Fredrik Olovsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vingåker, Trosa och Gnesta är tre kommuner i Sörmland som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader får när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter det. Sedan Regeringsrätten nu fällt utslag i ett principiellt viktigt ärende och där slagit fast att det är möjligt för kommuner att dumpa personer som har rätt till boende och sysselsättning enligt LSS i andra kommuner är den oron högst legitim. Utslaget bekräftar att de mindre kommunernas farhågor om att systemet ger en möjlighet för de kommuner som placerat funktionshindrade personer vid de vårdhem som finns i Vingåker, Trosa och Gnesta att upphöra med att betala kostnaden för sina kommuninvånare är riktig.

Eftersom den kostnadsschablon som finns i systemet inte ens täcker hälften av den verkliga kostnaden för många vårdplatser riskerar nu de små Sörmlandskommunerna, och andra kommuner i samma situation, att få kraftigt ökade kostnader. För en liten kommun kan det innebära ökade utgifter som motsvarar två skattekronor. Det är en orimlig orättvisa och leder dessutom till att människor med rätt till boende och sysselsättning enligt LSS hamnar i kläm och riskerar att ses som problem.

Min fråga är hur statsrådet kommer att agera för att förändra lagstiftning för att komma till rätta med problemet med kostnadsövervältring av LSS-kostnader på små kommuner.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-19 Anmäld: 2007-06-19 Besvarad: 2007-06-27 Svar anmält: 2007-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-27)