Översynsutredning av den illegala spritens omfattning och effekter

Skriftlig fråga 2011/12:370 av Åsling, Per (C)

Åsling, Per (C)

den 15 februari

Fråga

2011/12:370 Översynsutredning av den illegala spritens omfattning och effekter

av Per Åsling (C)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Min fråga till ministern gäller den oklarhet som tycks omgärda frågan kring den illegala införseln av alkoholdrycker i landet. För några veckor sedan åtalades 86 personer i Sundsvall för inblandning i den stora smuggelhärva som beskrivits som det största tillslaget i Norrlandstullens historia. Åtalet är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan tull, polis, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Nätverket har smugglat hundratusentals liter alkohol från norra Tyskland med destination Västernorrland. Enligt kammaråklagaren rör det sig om ett nätverk av personer som nu står inför rätta, och längst ut i kedjan av åtalade finns även vanligt folk som ville köpa billig alkohol bland annat ute på arbetsplatser. Systembolagets spritförsäljning fortsätter att minska och den illegala spritmarknaden sägs nu vara större än den registrerade spritmarknaden, den som ger oss skatteunderlag till att föra en verkningsfull folkhälsopolitik. I riksdagen är medvetenheten om smugglingsproblemet stor. Förra sommaren framkom att en klar majoritet av kammarens ledamöter ställer sig bakom att en utredning tillsätts för att skapa klarhet i spritsmugglingens omfattning och konsekvenser för svensk alkoholpolitik. Det är nu sju år sedan alkoholinförselutredningen påtalade smugglingens hot mot den svenska alkoholpolitiken. Verkligheten har fortsatt att förändras och det i en riktning mot vad ingen av oss ser som önskvärt.

Avser justitieministern att ta initiativ till en utredning inom ramen för justitiedepartementet som ett första viktigt steg för att få klarhet i frågan om den illegala alkoholinförselns omfattning och styrka?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-27 Svar anmält: 2012-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-27)