översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna

Skriftlig fråga 2004/05:642 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 20 december

Fråga 2004/05:642

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren om översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna

En fungerande eftergymnasial yrkesutbildning är av väsentlig betydelse för Sveriges industri. Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UbU8 innehåller ett tillkännagivande till regeringen vad utskottet anfört om översyn av eftergymnasial yrkesutbildning. Man anger exempel på överväganden som bör ingå

  • i vilken utbildningsform respektive utbildning bäst passar, beroende på dess karaktär,
  • vilka likheter och skillnader som finns på yrkesutbildningar inom högskolan och de som finns utanför och
  • på vilket sätt man kan säkra de kvalificerade yrkesutbildningarnas kvalitet och bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete.

Fredagen den 2 april beslutade riksdagen i enlighet med utskottets förslag. Den samrådsgrupp som tillsatts av statsrådet Hallengren för att leda överförandet av olika kommunala påbyggnadsutbildningar till andra utbildningsformer har lämnat sitt resultat. Dock har en mer samlad översyn ännu inte presenterats.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att tillgodose riksdagens tillkännagivande om översyn av eftergymnasial yrkesutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarad: 2004-12-23 Svar anmält: 2005-01-07 Anmäld: 2005-01-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-23)