översyn av underhållsstöd

Skriftlig fråga 1999/2000:472 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)

den 27 januari

Fråga 1999/2000:472

av Inger Lundberg (s) till statsrådet Ingela Thalén om översyn av underhållsstöd

Som framgick vid riksdagens behandling av vissa socialförsäkringsfrågor kommer det familjepolitiska stödet att utredas. En grupp som drabbats hårt, av marginaleffekter i nuvarande regelverk, är de underhållsskyldiga som har normala inkomster och flera barn.

En förälder, som är underhållsskyldig för tre eller flera barn, betalar efter de regler som beslutades under fjolåret 30 %, eller drygt 30 %, av sin bruttoinkomst över 6 000 kr per månad i underhållsstöd. Marginaleffekten för den enskilde blir därför extremt stor och hans eller hennes möjligheter att bygga upp en ny tillvaro eller ha ekonomiskt utrymme för någon guldkant i sitt umgänge med barnen starkt begränsat. Många drabbas också av stora skulder hos kronofogden. Risken att föräldern känner bitterhet och maktlöshet är stor.

Vi aktualiserade frågan från Örebrobänken i samband med den allmänna motionstiden. Motionen avslogs under hänvisning till en bredare översyn av familjepolitiken.

Jag vill därför fråga om statsrådet har för avsikt att innefatta underhållsstödet, och särskilt marginaleffekter för underhållsskyldiga flerbarnsföräldrar, i översynen av de familjepolitiska stöden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-27 Anmäld: 2000-02-01 Besvarad: 2000-02-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-02)