Översyn av organiserad illegal handel med alkohol

Skriftlig fråga 2012/13:554 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 31 maj

Fråga

2012/13:554 Översyn av organiserad illegal handel med alkohol

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det har nu gått åtta år sedan Alkoholinförselutredningen behandlade den övergripande frågan om framtiden för svensk alkoholpolitik i förhållande till omvärldens priser och till fri rörlighet av varor inom EU.

En av utredningens farhågor var att en oregistrerad alkoholmarknad skulle etablera sig, vid sidan av Systembolagets marknad och den lagliga försäljningsmarknaden, genom ökad resandeinförsel och insmuggling av alkohol. På sikt skulle en sådan svart alkoholsektor också undergräva tilltron till detaljhandelsmonopolet, var den realistiska bedömningen.

I dag kan vi notera att de framtidsscenarier som utredningen pekade ut som sannolika tyvärr har infriats. Enligt Tullverket och polisen är det en mycket omfattande verksamhet som pågår, med stora mörkertal. Den höga lönsamheten det innebär att i organiserade former illegalt föra in alkohol är drivkraften som hotar svensk alkoholpolitik. Därmed har alkoholsmugglingen blivit en justitiefråga för lag och ordning, men också för trovärdigheten i svensk politik.

Är justitieministern beredd att tillsätta en utredning som kan klargöra mörkertalen bakom den illegala alkoholinförseln?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-31 Anmäld: 2013-05-31 Svar anmält: 2013-06-12 Besvarad: 2013-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-12)