Översyn av LSS

Skriftlig fråga 2015/16:323 av Sofia Fölster (M)

Sofia Fölster (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Statsrådet Åsa Regnér skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 10 november att hon tänker se över lagen om stöd och service (LSS). I artikeln skriver statsrådet bland annat att en översyn ska ske ”i nära samverkan med företrädare för brukarorganisationerna”. När en utredning genomförs som på ett så tydligt sätt påverkar människors livssituation är det viktigt att brukarperspektivet beaktas hela vägen. Detta gäller såväl för utredningens arbete som vid utformandet av de direktiv som styr utredningens frågeställningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

På vilket sätt avser statsrådet att involvera brukarorganisationerna i utformandet av direktiven till den utlovade utredningen av LSS?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-16 Överlämnad: 2015-11-16 Anmäld: 2015-11-17 Svarsdatum: 2015-11-25 Sista svarsdatum: 2015-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga