Översyn av knivlagen

Skriftlig fråga 2017/18:800 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Att svensk polis är hårt ansträngd och står inför stora utmaningar framöver har stått klart under lång tid. Människor i Sverige måste kunna lita på att polisen kommer och ingriper mot pågående brott. Detta är en mycket grundläggande förutsättning för att medborgarna ska kunna känna sig trygga.

Sverige är ett stort land, men befolkningsunderlaget ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Delar av landet präglas av stora avstånd och ett litet befolkningsunderlag. Att säkerställa att även dessa områden har en polis som är närvarande, som finns tillgänglig när brott begås och som har förmågan och kapaciteten att rycka ut oavsett tid på dygnet är viktigt för att hålla landet samman.

Kniv är ett vanligt vapen vid våldshändelser med dödlig utgång och har så varit sedan 1970-talet. Det har från polisens sida framställts vissa synpunkter på problem avseende knivlagen och dess tillämpning. Samtidigt har antalet brott mot knivlagen ökat.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

 Kommer ministern och regeringen att göra en översyn av knivlagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-16 Överlämnad: 2018-02-19 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga