Översyn av insiderlagstiftningen

Skriftlig fråga 2009/10:882 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 juni

Fråga

2009/10:882 Översyn av insiderlagstiftningen

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den friande domen i Sveriges genom tiderna största insiderhärva sänker förtroendet för aktiemarknaden, menar cheferna på de största handelsplatserna. De två huvudåtalade i insiderhärvan döms till två års fängelse för grovt skattebrott. Hela insiderdelen i åtalet ogillas dock av tingsrätten. Domen och förtroendefrågan måste ses i ljuset av att Stockholmsbörsen inte längre har monopol på svensk aktiehandel, menar de. Sedan 2009 kan aktierna på Stockholmsbörsen handlas även på Burgundy, och på flertalet platser i London – men de respektive operatörerna ansvarar enbart för den handel som äger rum på den egna marknadsplatsen. Finansinspektionen (FI) kan först i efterhand ta del av handeln. Därmed är det i dag betydligt svårare att överblicka marknadens agerande. Fragmenteringen (uppdelningen av handeln mellan flera marknader) kan leda till att man lättare kan gömma sig, den risken finns när man kan handla på flera marknader. Rekordåret för åtal utifrån insiderlagstiftningen var år 2009 då Ekobrottsmyndigheten åtalade 14 personer för antingen insiderbrott eller grovt insiderbrott. Och hälften så många, sju tilltalade, fälldes för insiderbrott eller grovt insiderbrott. Statistiken är dock missvisande i överkant eftersom att i Ekobrottsmyndighetens siffror över dömda personer ryms domar från både tingsrätten och hovrätten. Så i vissa fall kan det handla om samma tilltalad som bokförs två gånger för samma brott. Näst flest åtal väcktes 2007 då elva personer åtalades, 2006 handlade det om sju personer och 2008 om sex personer. Hittills i år har ingen åtalats för insiderbrott eller grovt insiderbrott.

Avser statsrådet att se över insiderlagstiftningen samt stärka Finansinspektionens arbete mot finansmarknadsbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-04 Anmäld: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)