översyn av dispensreglerna för gymnasiet

Skriftlig fråga 1999/2000:975 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 18 maj

Fråga 1999/2000:975

av Eva Arvidsson (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om översyn av dispensreglerna för gymnasiet

När skolverket inför höstterminen 1998 införde de nya behörighetskraven kunde våra invandrade elever få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Denna dispens gavs bara under en övergångsperiod på ett år. Därefter skulle inga elever undantas behörighetskraven.

Många av våra "nya svenskar" är ungdomar. För invandrade ungdomar i åldrarna 16@20 år börjar de flesta ett gymnasieförberedande program med att på heltid studera nybörjarsvenska. Det tar olika lång tid men cirka sex månader är normalt. Därefter får eleven börja studera andra ämnen som matematik, engelska, NO och SO.

Många elever får kämpa oerhört hårt med sin svenska. Men det är inte bara i svenska som eleven ska godkännas utan även i matematik och engelska krävs godkänt betyg. Många av eleverna har aldrig läst engelska och det blir mycket svårt för dem. De har ju redan ett främmande språk genom sitt modersmål och borde kunna befrias från behörighetskravet i engelska. Flera av dem talar t.o.m. mer än ett annat språk.

I dag finns det elever som aldrig kan söka till ett svenskt gymnasium utan godkända betyg i svenska, engelska och matematik. För att underlätta integrationen av våra invandrade ungdomar och ge dem en god utbildning krävs en översyn av dispensreglerna.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att underlätta för våra invandrade ungdomar som inte har godkänt i engelska att kunna söka en gymnasieutbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-18 Anmäld: 2000-05-23 Besvarad: 2000-06-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-08)