Översyn av alkohollagen

Skriftlig fråga 2006/07:260 av Johansson, Morgan (s)

Johansson, Morgan (s)

den 1 december

Fråga

2006/07:260 Översyn av alkohollagen

av Morgan Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Svensk alkoholpolitik har ett stort stöd bland allmänheten. Det finns en genuin förståelse för att en restriktiv syn på bland annat försäljning och tillståndsgivning är viktigt för att hålla tillbaka alkoholskadorna.

Detta stöd hänger emellertid på att människor känner att de regler som satts upp är välmotiverade. Om regleringarna går till överdrift eller inte följer med sin tid är det lätt att människor tappar förtroendet för alkoholpolitiken.

I slutet av den förra mandatperioden planerades därför en översyn av alkohollagen på ett par punkter. Var det till exempel motiverat ur alkoholskadesynpunkt att neka tillstånd till ett serveringsställe som bara serverade kall mat, till exempel sushi? Och skulle inte gamla på ett äldreboende kunna få ett glas vin till maten, även om maten inte tillretts på boendet?

En tredje frågeställning gällde om det skulle vara tillåtet att, mot en avgift, ordna ölprovning på ett serveringsställe med öl som privatpersoner tillverkat. Det sista hade uppmärksammats i samband med att SM i hembryggning stoppats av Statens folkhälsoinstitut i april 2006.

Min uppfattning var och är att en förändring av lagstiftningen på dessa punkter inte på något sätt skulle förvärra alkoholproblemen i Sverige, och jag ville därför göra en översyn.

Min fråga är:

Avser statsrådet Maria Larsson att ta initiativ till en översyn av alkohollagen i dessa avseenden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-01 Anmäld: 2006-12-04 Besvarad: 2006-12-06 Svar anmält: 2006-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-06)