Överskuldsättning

Skriftlig fråga 2007/08:854 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 26 februari

Fråga

2007/08:854 Överskuldsättning

av Marina Pettersson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Kronofogden har gjort en undersökning som visar hur överskuldsättning uppstår och vilka konsekvenser den ger, för den enskilde och för samhället. Överskuldsättning är inte direkt ett fattigdomsproblem. Fast överskuldsatta hushåll har ofta små marginaler, lever under längre tid på existensminimum. Kronofogdens undersökning visar att de flesta överskuldsatta har drabbats av en oförutsedd försämring av sin ekonomi. Oftast handlar det om arbetslöshet, sjukdom eller konkurs.

Att leva under hårt pressade ekonomiska förhållanden kan leda till både skam, utanförskap och sämre hälsa. Att skuldsatta upplever skam och blir sjuka vinner ingen på. Det går inte att eliminera överskuldsättningsproblemet, fast det går att minska problemet. Visst har den enskilde ett ansvar för sin ekonomi och sina skulder, men det är inte så enkelt att lägga hela skulden på den enskilde. Insatser från samhället behöver vidtas och fler behöver ta ansvar. Det handlar om att tro på människan, att hon vill bidra och göra rätt för sig.

För en tid sedan blev jag uppmärksammad på att kronofogden i Värmland krävde en kvinna på 4 kronor för att hon hade missat att betala in sin fordonsskatt. Frimärket på brevet som skickades till kvinnan kostade mer. En undran är var våra gemensamma resurser, insatser och prioriteringar ska hamna.

Avser ministern att vidta några åtgärder som minimerar riskerna för de människor och hushåll som lever på små marginaler att hamna i överskuldsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-26 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)