Överskottsmålet

Skriftlig fråga 2019/20:392 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sedan Magdalena Andersson tillträdde har Sverige inte nått överskottsmålet en enda gång, och det nya överskottsmålet har inte ens gällt i ett år. Trots det vill finansministern nu överge det, enligt en intervju i Svenska Dagbladet.

Jag håller med finansministern om att det finns stora behov att tillgodose i bland annat välfärden och rättsväsendet. Men det får inte ske på bekostnad av att Sverige inte står väl rustat vid en eventuell ekonomisk kris. Det råder bred enighet i riksdagen kring överskottsmålet. Att bygga skyddsvallar i ekonomin genom att spara i högkonjunktur för att kunna stötta ekonomin i lågkonjunktur är en modell som tjänat Sverige väl. Det visade sig inte minst i finanskrisen då Sverige gick in i krisen med ett överskott på 3,4 procent av bnp och därmed kunde bedriva en aktiv stabiliseringspolitik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Delar ministern uppfattningen att överskottsmålet bidrog till att Sverige lyckades parera finanskrisen väl?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga