Överskottsmålet

Skriftlig fråga 2013/14:264 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:264 Överskottsmålet

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Juletiden har varit svår för finansministern. Först har Ekonomistyrningsverket pekat på en galopperande skuldsättning och att Sverige nu har det största underskottet i statsbudgeten sedan överskottsmålet infördes år 2000. Nu kommer Riksrevisionen också med en annan svidande kritik. Riksrevisionen har granskat de samhällsekonomiska prognoserna i budgetpropositionen för 2014. Granskningen visar att regeringens uppskattning av den egna politikens effekter på ekonomins utveckling är betydligt ljusare än andra jämförbara bedömningar.

Vidare är regeringens redovisning i budgetpropositionen inte tillräckligt transparent så att grunderna för finanspolitiken framgår tydligt. Av redovisningen i budgetpropositionen framgår det inte tydligt om regeringen anser att överskottsmålet är uppnått eller inte. Enligt budgetlagen ska regeringen två gånger per år redovisa inför riksdagen hur överskottsmålet har nåtts och kommer att nås.

Avser finansministern att följa budgetlagen och i vårpropositionen redovisa om överskottsmålet uppnåtts eller inte?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)