Överskottsmålet och den demografiska situationen

Skriftlig fråga 2014/15:308 av Fredrik Eriksson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I SVT:s Agenda den 8 mars 2015 anförde finansminister Magdalena Andersson något kryptiskt förändringar i den demografiska situationen sedan år 1997 som en av de huvudsakliga orsakerna till att överskottsmålet skulle behöva ses över och kan komma att slopas. Tyvärr preciserades inte detta närmare för tittarna. Min fråga blir således:

 

Vilka tre förändringar i den demografiska situationen sedan år 1997 menade finansministern har haft störst negativ inverkan på möjligheterna att nå det nu gällande överskottsmålet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-13 Överlämnad: 2015-03-15 Anmäld: 2015-03-17 Svarsdatum: 2015-03-25 Sista svarsdatum: 2015-03-25
Svar på skriftlig fråga