Översättning av vapendirektivet

Skriftlig fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den engelska originalversionen av vapendirektivet använder begreppet target shooter, som i den svenska versionen sedan felaktigt översatts till tävlingsskytt. Den korrekta översättningen skulle vara målskytt eller sportskytt. Detta skapar förvirring i tolkningen, eftersom inte alla målskyttar är tävlingsskyttar.

I praktiken skulle detta innebära att när man söker en licens kommer det att stå något av dessa ändamål på licensen. Har man licens för målskytte är nästa steg att man inte får inneha stora magasin. Detta kommer att vara förbehållet dem med tävlingsskytte på licensen. I sådana fall blir det så att man för existerande målskyttelicenser alltså har valet att ansöka på nytt om tävlingsskytte eller göra sig av med sina innehavda stora magasin. Detta krångel enbart på grund av att Sverige valt en annan översättning av begreppet target shooter än övriga EU-länder.

Med anledning av ovanstående är min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att det är korrekt att Sverige som enda land använt ordet tävlingsskyttar när andra länder översatt till sportskyttar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-12-19 Överlämnad: 2017-12-19 Anmäld: 2017-12-20 Sista svarsdatum: 2018-01-02 Svarsdatum: 2018-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga