Översättning av vapendirektivet

Skriftlig fråga 2017/18:1036 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I ett svar på en skriftlig fråga från december anger justitieministern att Justitiedepartementet analyserar huruvida begreppet target shooters borde översättas till målskyttar på svenska i stället för dagens översättning tävlingsskytt och om man därmed skulle inleda en rättsprocedur för att ändra översättningen. Det har nu börjat ryktas om att Justitiedepartementet har beslutat att ändra översättningen, men det har inte kommit någon officiell bekräftelse på att så är fallet.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är därför:

 

Stämmer det att ministern avser att ändra översättningen av ordet target shooter till målskytt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-03-15 Överlämnad: 2018-03-16 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga