översättning av bok om Förintelsen

Skriftlig fråga 1997/98:655 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)
Fråga 1997/98:655 av Eva Flyborg (fp) till utrikesministern om översättning av bok om Förintelsen

I samband med regeringens informationskampanj Levande historia har en bok om Förintelsen sammanställts - Om detta må ni berätta. Boken är ett, i sin saklighet, skakande dokument om vad människor är i stånd att göra när demokratins värden bryts ned och ersätts av hatets och våldets ideologi, och om nazismens brott som förnekas inom vissa kretsar.

Den långa arabisk-israeliska konflikten på Västbanken och i Gaza har under senare tid gett uttryck för att information om Förintelsen på arabiska är en bristvara. Jag menar att det är angeläget att information där Förintelsen inte förnekas finns tillgänglig. Detta för att öka förståelsen för varandras historiska arv. Genom ömsesidig förståelse kan grunden för en stabil fredsprocess läggas.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Lena Hjelm-Wallén följande:

Avser utrikesministern att ställa medel till förfogande till frivilligorganisationer som ämnar att översätta och skicka Om detta må ni berätta till Västbanken och Gaza?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-04-17 Anmäld: 1998-04-20 Besvarad: 1998-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga