överklagan av Kontaktrådets beslut

Skriftlig fråga 1999/2000:1335 av Andersson, Margareta (c)

Andersson, Margareta (c)

den 21 augusti

Fråga 1999/2000:1335

av Margareta Andersson (c) till näringsminister Björn Rosengren om överklagan av Kontaktrådets beslut

För att säkerställa att Samhall inte använder statens ersättning på ett otillbörligt sätt och därigenom snedvrider konkurrensen har Samhall inrättat Kontaktrådet, med representanter från övriga näringslivet.

Företag som upplever att de blir missgynnade av Samhalls prissättning har möjlighet att få sin sak prövad av Kontaktrådet. Ofta handlar det om mindre företag med små resurser som har liten eller ingen möjlighet att bevisa att de har rätt i sin sak, särskilt om ärendet drar ut över en längre tidsperiod. Samhall har som en stor koncern däremot möjlighet att visa på att deras prissättning är relevant och att statliga medel inte används på otillbörligt sätt.

Under 1998 var tre ärenden anmälda till Kontaktrådet, två ärenden avskrevs och det tredje lämnades utan anmärkning. Dessa företag har naturligtvis liten eller ingen chans att få sin sak prövad i annan instans efter det att Kontaktrådet avskrivit deras anmälan.

Avser näringsministern mot bakgrund av detta att förbättra små och medelstora företags möjligheter att överklaga Kontaktrådets beslut i frågor som rör osund konkurrens?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-21 Besvarad: 2000-09-05 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-05)