Övergrepp mot politiska motståndare i Venezuela

Skriftlig fråga 2017/18:1010 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Våldet och övergreppen ökar stadigt i Venezuela då president Maduro gör vad han kan för att förverkliga socialismen i sitt land. Det handlar om övergrepp mot politiska motståndare, ett ursinningslöst och alltmer okontrollerbart våld i samhället samt resursbrist på grund av sönderkörd ekonomi. Inom FN finns en tilltagande oro för händelseutvecklingen, och Venezuela finns numera med som ett område att särskilt bevaka. Någonstans har också världsorganisationen en punkt att stoppa ett övergrepp mot den egna befolkningen. 

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att ta frågan om president Maduros attacker mot den egna befolkningen i Venezuela till FN:s säkerhetsråd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-12 Överlämnad: 2018-03-13 Anmäld: 2018-03-14 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga