övergrepp mot funktionshindrade kvinnor

Skriftlig fråga 2000/01:972 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 23 mars

Fråga 2000/01:972

av Anita Sidén (m) till socialminister Lars Engqvist om övergrepp mot funktionshindrade kvinnor

Hot, våld, övergrepp. Det är vardagen för många funktionshindrade kvinnor. Enligt en pågående studie från föreningen Forum @ Kvinnor och handikapp, har så många som 75 % av funktionshindrade kvinnor i Europa utsatts för övergrepp. Det rör sig om fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och ekonomiska oegentligheter. Ofta är det manliga anhöriga som begår övergreppen, men också vårdpersonal begår övergrepp mot funktionshindrade kvinnor. Även färdtjänstpersonal har utsatt denna grupp för kränkande behandling. Lätt utvecklingsstörda kvinnor är den grupp som anses löpa störst risk att bli utsatta för våld och sexuella övergrepp. De har även svårt att bli trodda när de gör en anmälan.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att funktionshindrade kvinnor ska skyddas från övergrepp?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-03-26 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-03)