Övergrepp mot funktionshindrade inom socialtjänsten

Skriftlig fråga 2005/06:1358 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 4 april

Fråga 2005/06:1358 av Andre vice talman Kerstin Heinemann (fp) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Övergrepp mot funktionshindrade inom socialtjänsten

I dag finns det ett stort underskott av kunskap om våld och övergrepp mot funktionshindrade. Man vet att personer med funktionshinder utsätts oftare för brott än andra. Ofta utförs övergrepp eller ekonomiska brott av anhöriga, färdtjänst eller kontaktpersoner som arbetar med funktionshindrade. Eftersom brotten utförs av personer som den funktionshindrade är beroende av blir effekterna ofta mycket traumatiska.

Inom barnomsorgen måste arbetssökande visa upp ett klanderfritt utdrag ur belastningsregistret för att få anställas. Den här möjligheten finns inte när det gäller personer som arbetar inom omsorgen. Det är inte alltid som brott utförda av människor som arbetar med den funktionshindrade kommer till polisens kännedom. De utvecklingsstörda vet inte om sina rättigheter och ibland kan de inte ens tala om att de utsatts för ett brott.

Enligt forskare vid Mälardalens högskola trivialiseras ofta brott mot personer med funktionshinder inom socialtjänsten. Man utreder övergrepp och stölder internt, när de i stället borde polisanmälas rutinmässigt. Ett brott i exempelvis en gruppbostad kan betraktas som ett personalproblem. Det är bra att justitieminister Thomas Bodström skriver i ett frågesvar att regeringen har tillsatt en utredning om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor som också ska beakta stödet till kvinnor med funktionshinder. Men även barn och män utsätts för våld och även deras situation bör beaktas.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att skärpa rutinerna inom socialtjänsten för att brott mot funktionshindrade män, kvinnor och barn ska utredas och polisanmälas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-04 Anmäld: 2006-04-04 Besvarad: 2006-04-12 Svar anmält: 2006-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-12)