Övergrepp inom katolska kyrkan

Skriftlig fråga 2009/10:706 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 april

Fråga

2009/10:706 Övergrepp inom katolska kyrkan

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Katolska kyrkan i Sverige uppger att de har upprättat en beredskapsplan för eventuella sexuella övergrepp. Uppgifter om sexuella övergrepp har kommit från länder som USA, Irland och Tyskland men nu senast också i Danmark och Norge. Pedofiler har skyddats av katolska kyrkan. Utsatta barn är nu vuxna som vågar berätta. Om dagens barn inte ska kunna utsättas för brottslighet på likartade sätt måste oron för att barn i utsatta miljöer ska drabbas tas på allvar. Katolska kyrkan är en aktör inom biståndssamarbetet och gentemot barn. Biståndsministern har att säkerställa att brottsförebyggande åtgärder vidtagits av katolska kyrkan och av dess biståndsverksamhet. Ett samlat initiativ inom EU kan vara önskvärt.

Min fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson är om hon avser att verka för att säkerställa att brottsförebyggande åtgärder vidtas av katolska kyrkan inom biståndets verksamhet som omfattar barn och unga.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-08 Anmäld: 2010-04-09 Besvarad: 2010-04-14 Svar anmält: 2010-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-14)