Övergång från naturgrus till annan materia samt forskning kring detta

Skriftlig fråga 2005/06:1550 av Stenmark, Rigmor (c)

Stenmark, Rigmor (c)

den 8 maj

Fråga 2005/06:1550 av Rigmor Stenmark (c) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Övergång från naturgrus till annan materia samt forskning kring detta

Ballast till byggsektorn är Sveriges till volymen största industriprodukt. Under år 2003 användes mer än 20 miljoner ton naturgrus i Sverige. Det är ett enormt uttag av naturgrus. Om det fortsätter på detta sätt åren framöver kommer natur och kulturmiljöer att förstöras. Dessutom kommer naturens vattenrenande och lagrande kapacitet att kraftigt begränsas.

I Sverige tillverkas det cirka fem miljoner kubikmeter betong årligen. Varje kubikmeter betong innehåller cirka ett ton naturgrus. Var och en förstår att naturgrus i betong måste i möjligaste mån ersättas med annat material. Närmast är krossberg det som man kan ersätta naturgruset med med tanke på den stora mängd material som går åt. Men en övergång från naturgrus till krossberg är inte heller problemfri.

Inte minst måste forskningen om hur man kan ersätta naturgrus med bergskross ytterligare fördjupas. Det påtalas att ingen i Sverige har tagit ett gemensamt grepp på denna process vare sig inom industrin eller inom universitet och forskningsinstitut.

Min fråga till samhällsbyggnadsministern är:

Vad kommer ministern att vidta för åtgärder för att se till att det blir en tvärvetenskaplig ansats inom forskningen för att kunna ersätta naturgrus med ett annat material som omfattar ett nära samarbete mellan alla inblandade parter så att resultatet blir så bra som möjligt, inte minst sett ur ett miljöriktigt perspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-08 Anmäld: 2006-05-08 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)