Överförmyndare

Skriftlig fråga 2017/18:1451 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Den 30 maj var jag inbjuden till Sveriges Överförmyndares studiedagar 2018 i konserthuset i Gävle för en paneldebatt tillsammans med riksdagsledamoten Hillevi Larsson från Socialdemokraterna och Mariana Moreira Duarte från Miljöpartiet i Stockholm.

Under en timme svarade vi på frågor och fick ett antal frågeställningar belysta. Många frågor hänger i luften, då samhället har förändrats, och frågorna som Riksrevisionen har ställt på sin spets är oerhört angelägna att lösa.

Efter detta seminarium, där runt 550 överförmyndare deltog, har det framkommit att de tre presidierna från överförmyndare i våra tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, ska träffa statsrådet för ett möte nu i juni kring direktiv till den utredning som statsrådet är ansvarig för och ska sjösätta. Det är bra, men det som förvånar är att FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare), överförmyndarverksamheten i Sverige med sin stora kompetens och 900 medlemmar över hela landet, inte blivit tillfrågad att delta vid mötet. 

Därför vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

På vilket sätt kommer FSÖ:s kunskaper och erfarenheter att tas till vara av regeringen om föreningen inte bjuds in till en sittning med statsrådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-06-28
Svar på skriftlig fråga