Överföring av syriska flyktingar till Italien

Skriftlig fråga 2013/14:75 av Larsson, Hillevi (S)

Larsson, Hillevi (S)

den 24 oktober

Fråga

2013/14:75 Överföring av syriska flyktingar till Italien

av Hillevi Larsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

EU:s Dublinförordning innebär att flyktingar som huvudregel ska söka asyl i första mottagarlandet. Men undantag kan göras om ett humant flyktingmottagande och mänskliga rättigheter inte respekteras. Sverige har gjort undantag för överföringar till Grekland; i dessa fall prövas asylskälen i Sverige i stället.

När det gäller Italien kommer rapporter om fängslanden, svår misshandel och utpressning av flyktingar som redan är medtagna efter långa båtresor. Flyktingarnas humanitära situation är usel vad gäller mat, boende och säkerhet.

Till detta kommer risken för att flyktingar som söker asyl i Italien kan komma att utvisas till Syrien. Mot den bakgrunden har Stockholms migrationsdomstol i en dom nyligen underkänt överföring av syriska flyktingar från Sverige till Italien.

Motiveringen är att Sverige har beslutat att inga syriska flyktingar ska avvisas till Syrien, på grund av kriget. Då kan inte heller syriska flyktingar överföras till Italien, eftersom de riskerar att utvisas från Italien till Syrien.

Min fråga till ministern är:

Kan ministern tänka sig ett stopp för överföringar av syriska flyktingar till Italien för att förhindra att de där utsätts för omänsklig behandling och utvisning tillbaka Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-24 Anmäld: 2013-10-24 Besvarad: 2013-10-30 Svar anmält: 2013-11-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-30)