Överföring av blodburen smitta

Skriftlig fråga 2013/14:678 av Ann Arleklo (S)

Ann Arleklo (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Den senaste tioårsperioden finns ett femtiotal fall där yrkespersonal som stuckit sig på kanyler eller skurit sig i tjänsten blivit klassade som arbetsskador hos AFA Försäkring. Samtliga har blivit smittade med virussjukdomen hepatit, med stora konsekvenser för hälsa, ekonomi och psykiskt välbefinnande som följd. Bakom siffrorna finns ett stort mörkertal, där tiotusentals anställda saknar tillräckligt skydd i tjänsten och där skadorna aldrig rapporteras. Vårdpersonal är mest utsatt men även poliser, städare och tvätteripersonal är yrkesgrupper som utsätts för riskerna.

Trots EU-direktiv och att frågan uppmärksammas med jämna mellanrum kvarstår brister i säkerheten ute i yrkespersonalens vardag. Det behövs en nationell kraftsamling av kunskap och samverkan av alla goda krafter med syfte att långsiktigt eliminera riskerna för överföring av blodburen smitta inom vård och omsorgen. Sverige ska vara ett föregångsland inom EU.  Ett effektivare arbete mot blodburen smitta i vården kan sannolikt bidra till positiva sidoeffekter i arbetet mot vårdrelaterade infektioner inom vård och omsorg, såsom nationella åtaganden och beredskap utifrån smittskyddslagen.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att minska riskerna för överföring av blodburen smitta för de berörda yrkesgrupperna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Sista svarsdatum: 2014-06-18 Besvarad: 2014-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga