Överförbara kvoter i nya CFP

Skriftlig fråga 2011/12:397 av Larsson, Jan-Olof (S)

Larsson, Jan-Olof (S)

den 20 februari

Fråga

2011/12:397 Överförbara kvoter i nya CFP

av Jan-Olof Larsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Liksom regeringen anser vi socialdemokrater att det är viktigt att fiskeflottornas kapacitet överensstämmer med fiskemöjligheterna. Men vi har inte delat uppfattning med regeringen om att överförbara fiskenyttjanderättigheter är rätt lösning.

I dag är det upp till varje land att bestämma hur de fiskerätter som tilldelats landet av ministerrådet ska fördelas. Detta är logiskt, menar vi eftersom fisket skiljer sig från land till land utifrån de förutsättningar som finns.

Som exempel kan nämnas att Danmark har infört försäljningsbara kvoter i nästan alla segment medan Sverige fördelat fiskemöjligheterna till olika fiskelag/båtar beroende på vilken målart som avses. Det är bara inom det pelagiska fisket som Sverige bestämt att det ska finnas försäljningsbara individuella kvoter.

Men i det förslag som nu föreligger bryts detta system. I förslaget till förordning slås fast att varje medlemsland blir tvunget att införa överlåtbara fiskenyttjanderättigheter inom alla segment.

Under överläggningar med miljö- och jordbruksutskottet den 16 februari påstod dock landsbygdsministern att det trots detta kommer att bli frivilligt för Sverige att införa ett sådant system.

Det är glädjande om det är korrekt, men vilket stöd i förslaget har ministern för detta påstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-20 Anmäld: 2012-02-21 Besvarad: 2012-02-29 Svar anmält: 2012-02-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)