Överenskommelsen om svensk migrationspolitik

Skriftlig fråga 2011/12:33 av Söder, Björn (SD)

Söder, Björn (SD)

den 11 oktober

Fråga

2011/12:33 Överenskommelsen om svensk migrationspolitik

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Den 11 oktober 2011 rapporterar BBC News att Storbritanniens premiärminister David Cameron meddelar att han vill att alla i landet hjälper till att återta gränserna genom att rapportera misstänkta illegala immigranter.

”Together we will reclaim our borders and send illegal immigrants home.”

I ett tal fastslår han även hårdare invandringslagar och menar att om man vidtar nödvändiga åtgärder både vad gäller legal och illegal invandring kan man återvända till de nivåer man hade på 80- och 90-talen, en tid då invandringen inte var någon stor politisk fråga.

När allt fler politiska ledare i Europa sällar sig till skaran av kritiker till massinvandringspolitik och mångkulturalism väljer Sveriges regering en helt motsatt riktning. Genom den nyligen slutna ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om svensk migrationspolitik vill man i stället ge illegala immigranter i Sverige rätt till skattesubventionerad hälso- och sjukvård samt rätt till skolgång. I ett internationellt perspektiv ter sig den svenska invandringspolitiken som alltmer extremistisk.

Min fråga till migrationsministern är:

Kommer statsrådet att verka för att Sveriges regering står fast vid den ramöverenskommelse man slutit med Miljöpartiet och – i motsats till andra europeiska länder, som vill leta efter och skicka hem illegala immigranter – börja belöna människor, som inte respekterar svenska lagar genom att vistas här illegalt, med skattesubventionerad hälso- och sjukvård samt utbildning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-11 Anmäld: 2011-10-11 Besvarad: 2011-10-19 Svar anmält: 2011-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-19)