överblivna läkemedel

Skriftlig fråga 2004/05:1799 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 3 juni

Fråga 2004/05:1799

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till statsrådet Ylva Johansson om överblivna läkemedel

I våra sjöar och vattendrag hittas det fortfarande oroväckande mycket rester från läkemedel. Historiskt så uppmuntrades hushållen att slänga överblivna läkemedel i soporna eller rentav spola ned dem i toaletterna. Enligt uppgift hämtad av riksdagens utredningstjänst från Stiftelsen Håll Sverige Rent och Apoteket AB går det i dag inte att lämna in överblivna läkemedel hos apoteksombuden. Detta kan enbart ske till ordinarie apotek. Anledningen är att det godkännande som tranportörerna har för att transportera läkemedel från apoteken till apoteksombuden inte räcker för att också transportera överblivna läkemedel från apoteksombuden tillbaka till apoteken. Det krävs en lagändring för att ändra på detta.

Apoteket har diskuterat denna problematik med alla Sveriges kommuner som egentligen "äger" frågan eftersom överblivna läkemedel, med ett fåtal undantag, räknas som hushållsavfall. Dessa diskussioner har dock ännu inte lett till några förändringar. Apoteket har antagit ett miljökvalitetsprogram för åren 2004@2006 med fem miljömål som ska nås senast år 2006. Mål 1 innebär att minst 75 % av de kunder som får läkemedel över lämnar in dem på apoteket. Att apoteken tar emot överblivna läkemedel har skrivits in i verksamhetsavtalet mellan staten och Apoteket AB. Apoteket har sedan reglerat detta i särskilda avtal med kommunerna.

Planerar statsrådet att komma med ett lagförslag som gör det möjligt att även kunna lämna överblivna läkemedel till ett apoteksombud?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2005-06-03 Inlämnad: 2005-06-03 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)