Överbeskattning av biodrivmedel

Skriftlig fråga 2015/16:952 av Lars-Axel Nordell (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Enligt EU-kommissionens tolkning av EU-fördraget får biodrivmedel inte ges en skattenedsättning i förhållande till fossila drivmedel som är större än att produktionskostnaden för biodrivmedlet hamnar i paritet med motsvarande fossila drivmedel. Detta är redan i sig olyckligt ur klimatsynpunkt eftersom biodrivmedel i ett långsiktigt perspektiv bör ses som klimatneutralt.

Tyvärr har det i nuläget blivit så att etanol och biodiesel blivit dyrare att producera än dess fossila motsvarigheter. En rapport från Energimyndigheten konstaterade nyligen att beskattningen av etanol och biodiesel är högre än vad som krävs för att inte överkompensera biodrivmedlen. Detta är en följd av att beskattningen av biodrivmedlen baseras på ett tidigare, högre, oljepris än vad som nu råder. Detta innebär att det nu är dyrare att tanka klimatvänligt för den som har fordon som kan köra på både fossilt och fossilfritt bränsle. Ur klimatsynpunkt är denna situation naturligtvis djupt otillfredsställande.

Energimyndigheten uppmuntrar i sin rapport till att ett alternativt system i form av exempelvis en kvotplikt baserad på klimatprestanda utreds och implementeras snarast.

 

Vad avser klimat- och miljöminister Åsa Romson att göra för att priset på etanol och biodiesel inte ska vara högre än för bensin respektive fossildiesel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-09 Överlämnad: 2016-03-10 Anmäld: 2016-03-11 Svarsdatum: 2016-03-16 Sista svarsdatum: 2016-03-16
Svar på skriftlig fråga