Outnyttjade statsbidrag

Skriftlig fråga 2015/16:49 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

De senaste åren har den skolpolitiska debatten tagit alltmer plats. Det med all rätt för skola och utbildning tillhör välfärdens absoluta kärna och förtjänar stort utrymme. En viktig och växande del av diskussionen rör den till stor del oklara ansvarsfördelningen. Sveriges kommuner är huvudmän och ansvariga för skolan, men statens inflytande är stort i allt från läroplaner till fortbildning.

Staten arbetar bland annat med riktade statsbidrag till kommunerna och enskilda skolor för att stärka kvaliteten. Dock visar det sig att stora summor av de medel som är avsatta aldrig kommer skolan till del, utan miljarder stannar i statskassan och kommer aldrig verksamheten till del.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern om han anser att det är ett problem att de av riksdagen avsatta medlen för skolans utveckling inte kommer skolorna till del och i sådana fall hur regeringen avser att se till att alla kommuner får och tar den möjligheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-29 Överlämnad: 2015-09-29 Anmäld: 2015-10-01 Svarsdatum: 2015-10-07 Sista svarsdatum: 2015-10-07
Svar på skriftlig fråga