Outnyttjad svensk Kilowatt

Skriftlig fråga 2005/06:1379 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 6 april

Fråga 2005/06:1379 av Jeppe Johnsson (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Outnyttjad svensk ”kilowatt”

”Kilowatt” kallas den sammanlagda motorkraften (möjligheten att fiska) vid fiske i Västerhavet (Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön). Den uppgår till 81 000 ”kilowatt” och fördelas bland de fartyg som fiskar i dessa vatten. Enligt uppgift har inte hela den svenska kvoten delats ut. Det uppges att det finns 8 800 ”kilowatt” kvar som kan delas ut till svenska fartyg.

”Kilowatt” har endast tilldelats de båtar som fiskat i dessa vatten mellan 2001 och 2005. Detta innebär en nackdel för båtar som inte fiskat där under dessa år. Den som vill sälja sitt fiskefartyg och inte har fiskat i detta område mellan de angivna åren, tvingas sälja till ett pris som vida understiger det verkliga värdet. De kan bara sälja sitt fartyg till köpare som fiskar inom det område de själva fiskat de senaste åren. Jag ser detta som ett allvarligt handelshinder.

När det nu finns outnyttjad svensk ”kilowatt” öppnas möjlighet till att också ge båtar som inte uppfyller villkoren vad avser fiske i Västerhavet under de angivna åren delar av den outnyttjade motorkraften. Denna åtgärd skulle underlätta för de fiskare som av olika anledningar vill avyttra sina fiskefartyg.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att lika villkor ska gälla för både fortsatt fiske och möjlighet att avyttra båten till rimligt marknadspris?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-06 Anmäld: 2006-04-06 Besvarad: 2006-04-20 Svar anmält: 2006-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-20)