Outbetalda skrotningspremier

Skriftlig fråga 2006/07:1412 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1412 Outbetalda skrotningspremier

av Hans Olsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Producentansvaret för bilar trädde i kraft redan den 1 januari 1998, men gällde inte privatimporterade bilar och dem som registrerats före år 1998. Från den 1 juni 2007 omfattar producentansvaret alla bilar vilket är bra.

Under en begränsad övergångstid skulle det finnas en skrotningsmorot på 4 000 kronor så länge bilskrotningsfondens medel räckte. Övergångstiden inleddes fredagen den 1 juni men intresset var så stort att fondens medel var tömda redan på måndagen efter helgen. Många av dem som lämnat in bilen till skrotningsfirman men som inte fått in anmälan tillräckligt snabbt till Vägverket blir utan premien. I princip har de då lurats på pengarna, inte minst då ett alternativ kanske varit att bilen sålts vidare och funnits kvar i bruk ett tag till.

Avser miljöministern att agera för att alla som lämnat in anmälan om bilskrotning innan det faktum att fonden tömts var allmänt känt får sin utlovade skrotningspremie?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-07-05 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-05)