Otydligheter i lagen om bevakningsföretag

Skriftlig fråga 2011/12:554 av Lundgren, Elin (S)

Lundgren, Elin (S)

den 26 april

Fråga

2011/12:554 Otydligheter i lagen om bevakningsföretag

av Elin Lundgren (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I lagen om bevakningsföretag (1974:191) definieras bevakningsföretag som den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning bevaka (1) fastigheter, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning eller något annat sådant. Vidare anges att bevakningsföretag inte får bedriva verksamhet som avses ovan utan auktorisation som meddelas av länsstyrelsen.

Det är viktigt att ha en lag om vad som innefattas i begreppet bevakningsföretag, då en uppluckring av begreppet skulle öppna för oseriösa aktörer. Detta skulle få konsekvenser för seriösa företagare och för medborgarna som vill uppleva trygghet.

I en dom från Gävle tingsrätt (nr B 3105-11) har ett företag som inte är ett auktoriserat bevakningsföretag kontrakterats att vara värdar för den välkända Gävlebocken. Företagets uppdrag benämndes som värdskap i vilket ingick att informera besökare om bocken, hänvisa till informationstavla och annat som ses som rimligt för en värd. Till detta kommer också sådant som kan ses som vaktsysslor, som att larma polisen och försöka släcka branden. Begreppet värd förefaller vara en täckmantel när man också ser att tiderna för värdsysslan är till exempel kl. 22-06.

Åtalet ogillades av tingsrätten och i domen hänvisas till otydligheter i lagen om bevakningsföretag. Domen är överklagad till hovrätten. Fler exempel finns.

Eftersom lagen om bevakningsföretag uppfattas som otydlig, har justitieministern för avsikt att vidta åtgärder för att förtydliga vad som avses med bevakning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-03 Svar anmält: 2012-05-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-03)