Otryggheten bland kvinnor

Skriftlig fråga 2019/20:155 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Brås senaste nationella trygghetsundersökning visar att nästan varannan (45 procent) kvinna i åldersgruppen 20–24 år ofta tagit en annan väg på grund av oro för brott. Motsvarande siffra bland män i samma åldersgrupp är 14 procent. Det framgår alltså med allra största tydlighet att otryggheten har en tydlig slagsida mot gruppen kvinnor.

Att kvinnor känner sig nödgade att ändra sina beteendemönster på grund av rädsla är oacceptabelt och utgör ett stort hot mot jämställdheten. Om Sverige fortsatt ska kunna titulera sig ett av världens mest jämställda länder måste krafttag tas för att återupprätta tryggheten samt för att säkerställa att kvinnor och män kan röra sig ute på samma villkor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Vilka konkreta åtgärder ämnar statsrådet och regeringen vidta för att få bukt med kvinnors otrygghet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga