Otrygghet som breder ut sig

Skriftlig fråga 2018/19:925 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under sommaren har medierna haft återkommande rapportering om hur otryggheten sprider sig i vårt samhälle. Om hur invånare i olika kommuner känner sig otrygga i sina boendemiljöer och räds att gå ut. Exemplen vi har hört om är många, och ingen ort eller stad tycks skonad. Självklart är utvecklingen både oroande och oacceptabel. Det är helt orimligt att kvinnor i Uppsala utrustar sig med försvarssprej och överfallslarm för att gå ut eller att personer i min valkrets såsom boende i Norrköping och Linköping har fått uppleva både misshandel, skjutningar och bombdåd under sommaren.

Vi har förstås hört allt det här förut, men faktum kvarstår. Otryggheten breder ut sig. Försäljningen av olika försvarssprejer ökar drastiskt, och gator och torg i våra samhällen tas alltmer över av kriminella. Medborgarlöften och kommunpolis i all ära, men Brås utvärdering visar att det hittills har medfört ytterst små förändringar i medborgarnas känsla av delaktighet, förtroende för polisen och trygghet (https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-14-utvardering-av-medborgarloften.html), trots att verksamheten har varit på plats i fyra år. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möta utvecklingen, och vad svarar statsrådet invånare som av olika skäl inte längre vågar gå ut?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11
Svar på skriftlig fråga