Otillräckligt skyddade personuppgifter

Skriftlig fråga 2018/19:685 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen presenterade Socialstyrelsen en rapport, E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 – Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, som visar att socialtjänsternas it-system inte har ett fullgott skydd. Bara 13 procent av kommunerna uppger till exempel att de har ett tillräckligt bra säkerhetssystem för sin hantering av personuppgifter. Det innebär att det finns en risk att känsliga personuppgifter och information om individers familjesituation kan riskera att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Detta är fullständigt oacceptabelt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta så att alla kommuner får ett fullgott skydd för sin hantering av personuppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-21 Överlämnad: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29
Svar på skriftlig fråga