Ostindiefararen Götheborgs framtid

Skriftlig fråga 2006/07:1344 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1344 Ostindiefararen Götheborgs framtid

av Eva Flyborg (fp)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Den 12 september 1745 siktade ostindiefararen Götheborg hemmahamnen, efter nära två års seglats över världshaven. Inför ögonen på tillskyndande göteborgare rände skeppet på grund mitt i Göteborgs hamninlopp. 1700-talets ostindiefarare glömdes tills en dykare 240 år senare upptäckte henne. Marinarkeologiska utgrävningar påbörjades då vid vrakplatsen. Detta ledde så småningom till idén att påbörja ett gigantiskt modellbygge i full skala.

År 2005 hissades seglen för den nya ostindiefararen Götheborgs jungfrufärd och den historiska resan till Kina. Ostindiefararen Götheborg har gjort flera mycket uppskattade stopp längs vägen. Hon är byggd för att kunna seglas under minst 20 år framöver. Nu på lördag den 9 juni 2007 beräknas ostindiefararen segla in i Göteborgs hamn igen. Hela projektet har marknadsfört Sverige och Göteborg på ett mycket positivt sätt under hela resan och genererat spaltmil av positiva skriverier om Sverige.

Projektet har under hela sin fantastiska historia levt under små eller inga marginaler alls. Pengarna har genererats genom egna besöksintäkter och konferensarrangemang, sponsorer, arbetsmarknadsåtgärder, frivillig arbetskraft, donationer med mera. Projektet ägs av en stiftelse. Alla intäkter går således tillbaka in i bolaget och används till att underhålla skeppet. Många års erfarenheter vad gäller det genuina hantverket har samlats hos projektets deltagare – kunskaper som håller på att dö ut. Jag anser att det är viktigt att all dokumentation, kunskap och erfarenheter som framkommit under hela projekttiden bevaras för att i framtiden kunna förmedla ett svenskt kulturarv.

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att dessa viktiga erfarenheter och hantverkskunskaper inte går förlorade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)