Östersjön

Skriftlig fråga 2013/14:723 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Boston Consulting Group har på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF) lämnat en intressant rapport om Östersjön. Enligt rapporten kan ett återställande av havsmiljön i Östersjön till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. 

Rapporten diskuterar i termer av att strategiskt utveckla Östersjöregionen till ett nav för så kallade blå och gröna teknologier. Blå och gröna teknologier är lösningar, produkter eller tjänster som direkt eller indirekt har en koppling till förbättrad miljö både på land och till havs.

Östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet. Misslyckas insatserna att återskapa en frisk Östersjö påverkas inte bara havsmiljön, utan också den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i regionen.

Rapportens fem viktiga rekommendationer för att förbättra miljötillståndet i Östersjön och för att skapa affärsmöjligheter är

  1. att fokusera på nyckelprioriteringar och initiativ inom de viktigaste problemområdena – övergödning, farliga ämnen och överfiske
  2. att öka ansvaret att implementera överenskommelser
  3. att tillämpa en integrerad ansats mellan länder, sektorer och departement – som även omfattar sociala och ekonomiska aspekter
  4. att skapa kommersiella incitament genom att länka miljökostnader till respektive källor
  5. att investera i att utveckla regionen till ett blått och grönt teknologinav.

Den tidigare miljöministern talade mycket om Östersjösatsningar men föga konkret har framkommit efter åtta år – Östersjön mår bara sämre.

Avser nuvarande miljöministern att ta några initiativ för Östersjön som kan knytas samman med ovanstående rapports tänkesätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-07-11 Överlämnad: 2014-07-15 Sista svarsdatum: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga