Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde

Skriftlig fråga 2003/04:1118 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 26 april

Fråga 2003/04:1118

av Lars Wegendal (s) till miljöminister Lena Sommestad om Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde

För ett par veckor sedan blev Östersjön utsedd till ett särskilt känsligt havsområde (particularly sensitive sea area, PSSA) av Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. PSSA-status kan beviljas områden som är särskilt känsliga för risker och andra olägenheter av sjötrafik. Klassificeringen bygger på en ansökan som alla kuststater kring Östersjön med undantag av Ryssland har lämnat in hos IMO.

Den parlamentariska Östersjökonferensen i Oulo 2003 tog enhälligt ställning för att Östersjön skulle bli klassificerad som ett särskilt känsligt havsområde. Även ryska parlamentariker som var närvarande ställde sig bakom detta.

Om en PSSA-klassificering ska nå full effekt är det viktigt att även de ryska Östersjöområdena inkluderas. Stödet från de ryska parlamentarikerna på Östersjökonferensen förra året visar att det finns ett politiskt intresse i Ryssland för detta. Men den ryska regeringen är ännu ej villig att ställa sig bakom förslaget.

Min fråga till miljöministern är vad regeringen avser att göra för att påverka den ryska regeringen så att hela Östersjön blir ett PSSA-område.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-26 Anmäld: 2004-04-27 Besvarad: 2004-05-05 Svar anmält: 2004-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-05)