Östersjömiljardens användning

Skriftlig fråga 2001/02:397 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 10 december

Fråga 2001/02:397

av Inger Strömbom (kd) till statsrådet Leif Pagrotsky om Östersjömiljardens användning

Enligt medieuppgifter har LO reagerat på att staten, genom Östersjömiljarden, betalar ut bidrag till svenska företag som vill flytta svensk produktion till Baltikum. Bland de användningsområden som anges för hur Östersjömiljarden 2 ska användas finns företagstetableringar. Eftersom jag delar Leif Håkanssons, vice ordförande i LO, uppfattning att det är märkligt att man lägger statliga pengar på projekt som kan leda till att jobb avvecklas i Sverige vill jag rikta följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte Östersjömiljarden 2 ska leda till att Sverige förlorar fler arbetstillfällen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-12-10 Besvarad: 2001-12-18 Anmäld: 2002-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-18)