osteoporos

Skriftlig fråga 1998/99:265 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1998/99:265 av Lena Sandlin (s) till socialministern om osteoporos

den 20 januari

En ny rapport från Europeiska kommissionen pekar ut osteoporos, dvs. benskörhet eller skelettskörhet som en av vår tids största folksjukdomar. Enligt Nina Rehnqvist, överdirektör på Socialstyrelsen går arbetet med att diagnostisera, kartlägga och informera om sjukdomen i vårt land trögt.

Varje år drabbas 70 000 svenskar av frakturer på grund av osteoporos. De drabbade är framför allt kvinnor och äldre - två grupper som kanske inte alltid är högprioriterade inom vården.

Svenska kvinnor drabbas oftare av osteoporos än andra kvinnor i världen. Varannan 50-årig kvinna kommer att drabbas av frakturer på grund av benskörhet. Den snabba ökningen av osteoporos och frakturer till följd av osteoporos kan delvis tillskrivas den moderna livsstilen. Låg fysisk aktivitet och låg belastning av skelettet i unga år, rökning, otillräckligt närings- och mineralinnehåll i kosten och det förhållande att vi lever längre, medverkar till den dramatiska utvecklingen av osteoporos.

Följderna av osteoporos är ofta långtidssjukskrivning, rörelsesvårigheter, kronisk smärta, förlust av livskvalitet och i svåra fall förtidspensionering och ökad dödlighet.

En sundare livsstil kan bidra till att förebygga och fördröja utvecklingen av osteoporos. För de som redan är sjuka har det på kort tid kommit nya möjligheter att utreda och behandla sjukdomen.

Är ministern beredd att vidta några åtgärder för att diagnostiseringen, behandlingen och det förebyggande arbetet intensifieras vad det gäller sjukdomen osteoporos?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-01-20 Anmäld: 1999-01-26 Besvarad: 1999-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga