Oskuldskontroller på svenska vårdcentraler

Skriftlig fråga 2015/16:125 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I TV4:s Kalla Fakta avslöjades den 6 oktober att det förekommer att läkare på svenska vårdcentraler utfärdar så kallade oskuldsintyg. I programmet avslöjades att läkare gick med på att utföra oskuldskontroller på unga tjejer under 18 år trots att dessa protesterade mot detta.

Oskuldskontroller och oskuldsintyg är inte tillåtna enligt svensk lagstiftning. Att tvinga någon att genomgå en oskuldskontroll är redan i dag förbjudet enligt svensk grundlag; i regeringsformen finns ett uttryckligt skydd mot påtvingade fysiska ingrepp.

All hälso- och sjukvård ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, enligt patientsäkerhetslagen. Då det inte är möjligt att medicinskt utreda om någon är oskuld är det inte förenligt med lagen att genomföra dessa undersökningar.

Förutom detta påpekar flera människorättsorganisationer att oskuldskontroller även är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet;

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att så kallade oskuldskontroller aldrig mer ska genomföras på svenska vårdcentraler? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-09 Överlämnad: 2015-10-10 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-21 Sista svarsdatum: 2015-10-21
Svar på skriftlig fråga