Oskäliga avgifter för elöverföring

Skriftlig fråga 2011/12:610 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 30 maj

Fråga

2011/12:610 Oskäliga avgifter för elöverföring

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Avgifterna hos olika elbolag varierar kraftigt vad gäller priset på elöverföring. Det finns mindre bolag, kommunala och privata, som har låga avgifter, men det är tydligt att de stora marknadsdominerande bolagen har upp till sex gånger högre avgift för elöverföringen.

Till exempel är avgiften hos kommunala HEMAB i Härnösand 6,60 öre per kilowattimme. Hos Skellefteå Kraft AB är kostnaden för elöverföring 8,70 öre per kilowattimme. En kund hos Graninge el AB betalade en avgift på 6,50 öre per kilowattimme fram till dess att bolaget köptes upp av Eon, som höjde avgiften till 45,92 öre per kilowattimme.

Det verkar som om Eon i detta fall tar oskälig avgift för elöverföringen, eftersom nätavgiften betalar nätets underhåll och liknande kostnader. Ett storbolag kan knappast ha sex gånger så höga kostnader för överföringen än småbolag, snarare måste det vara tvärtom. Storskalighet innebär ju i all annan affärsverksamhet press på priserna.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att hindra elbolag att ta oskäliga avgifter för elöverföringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-30 Anmäld: 2012-05-30 Besvarad: 2012-06-05 Svar anmält: 2012-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-05)